{{ctrl.notification}}
کاربر گرامی مطالعه موارد زیر در خصوص استفاده از خدمات پروازیاب 24 ضروری بوده و تمامی اقدامات صورت گرفته از سمت کاربر مانند ثبت نام، ورود و رزرو یا خرید خدمات و محصول به معنای آگاهی و پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات است.